پیشکسوت سپاهان هشت سال در خانه سالمندان

هشت سال گذشته اما پیشکسوت باشگاه سپاهان که گذر زمان به شدت در چهره او دیده می شود، همچنان با شرایطی سخت در خانه سالمندان به سر می برد. کیومرث فرحناک مدافع دهه 60 و 70 سپاهان که یکی از پاهای خود را در کارهای ساختمانی از دست داده، از سال 88 در خانه سالمندان روزگار می گذارند.

0 دیدگاه