خلاصه بازی الغرافه 1 - الاهلی عربستان 1

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 15 اسفند 1396

الاهلی دراین بازی بهترازبازی قبل بود،امابنظرتیم الغرافه خوب نبودهرچندبه طارمی بستگی داشت اما تغذیه خوبی نشد.هرچندحملات ازجناحهای مختلفی داشتند.حرف اخراینکه الغرافه امتیازمهمی روازدست داد.الاهلی هرچندتیم سطح بالایی نیست اما بااین تساوی شاید بتونه صعودکنه.امادرمرحله بعدحتما حذف میشه.الغرافه شانس بیشتری نسبت به الجزیره داره.بعنوان تیم اول یا دوم.