پاس گل شجاعی که به طرز عجیبی گل نشد

6 دیدگاه

  • علی کامرانی
  • 23 بهمن 1396

توپ خودش داشت میرفت توی گل

توپه خودش گل بود!!!😃

  • Fardin rouzbahani
  • 23 بهمن 1396

ولش می کرد خودش گل می شد

  • جمال عجمی
  • 23 بهمن 1396

چه دفاعی کرد، یارو !!!!

  • بارسلونا - لئو مسی
  • 23 بهمن 1396

چی فکر میکرد؟

  • مرتضی کاویان لار
  • 23 بهمن 1396

عجب مهاجمی!!! این جور مهاجما به هیج جا نمیرسن