بازیکنانی با اسم های سخت و تلفظ دشوار

1 دیدگاه

  • مسعود مرادی
  • 27 بهمن 1396

نفر اول لازاروس کریستودولوپولوس. نفر چهارم یاکوب بلاشچوکووسکی. نفر پنجم سوکراتیس (سقراط خودمون) پاپاستاثوپولوس. نفرهشتم ریکی فان وُلفسوینکل. نفرنهم گوردون شیلدنفلد. نفر دوازدهم میساکی هیگاشیگوچی. نفر چهاردم هنریخ مخیتاریان. نفر هفدهم باستین شواین اشتایگر. نفر هژدهم زوراب خیزانیشویلی. به حز اینا بقیه اسما سخت بودن. :|