خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - گنگام 2

1 دیدگاه

تیم گنگام روی هوا چقدر ضعی۴ ظاهر شدن... یا میشه گفت پاریسی ها رو توپ های هوایی خیلی عالی کار کردن... ۳ تا گل از ۴ تا گل با ضربه سر بود اون یه گل بخودی هم روی یه ضربه شروع مجدد بود...