مهارتهای تدافعی و موثر کیه لینی در یوونتوس

1 دیدگاه

قوی....پر انرژی و متعصب