مقایسه مهارت ضربه ایستگاهی میان مسی و کوتینیو

به نظر شما چه کسی باید از این پس  پشت ضربات ایستگاهی بارسلونا  قرار بگیرد؟

3 دیدگاه

سمت راست مسی بزنه،سمت چپ کوتی

  • محمد رئالی ۲ آتیشه
  • 23 دی 1396

درسته شدیدا رئالی ام ولی اینقدر به بابت کوتینیو جو گیر نشین. مسی بهترین بازیکن تاریخ بارسا تو تمام زمینه هاست

  • ارشیا ارشیا
  • 23 دی 1396

تایخ فوتبال نه تنها بارسا