صحبت های تند سیدجلال حسینی در اعتراض به داوری

1 دیدگاه

تایید که نمیکنید ولی میگم، خدایی کی شد پرسپولیس ببازه مخصوصا تو این دو قصل به داور بند نکنه بلال حسینی،بابا روتونو کم کنید تو این دوسال 90 درصد اشتباهات داوری مثل بازی با بادران به نفع پرسپولیس بوده