مراکش-حریفی که نباید دست کم گرفت

1 دیدگاه

  • کاپیتان ماجد
  • 15 آذر 1396

تیم بسیار منظم ورقابت هایش در قاره آفریقا سخت است. به امید خدا والبته با همت مضاعف تیم ملی پیروز خواهیم شد.