خلاصه بازی لایپزیش 2 - هانوفر 1

گلها : پولسن 70 - تیمو ورنر 86 (لایپزیش) -----  خوناتاس 56 (هانوفر)

0 دیدگاه