خداحافظی کاکا ستاره برزیلی با دنیای فوتبال

3 دیدگاه

  • محمد استقلالی
  • 24 مهر 1396

حیف شد اسطوره واقعی

  • محمد صالح طبری
  • 24 مهر 1396

بعد از مسی کاکا رو از بقیه بازیکنا ی در حال بازی بیشتر دوست داشتم.

  • رضا ازلگین لو
  • 24 مهر 1396

حیف شد