گل استفان یووتیچ؛ مونته نگرو - ایران

گل دوم بازی

دوستانه 2017

3 دیدگاه

  • سید محمدرضا حسینی
  • 14 خرداد 1396

تقصیر بیرانوند بود

تقصیر بیرانوند بود

  • محمدمهدی رضاییان
  • 14 خرداد 1396

بیرانوند تو شوتا خیلی ضعیفه