ستاره های اخراجی از تیم ملی فرانسه

3 دیدگاه

  • استقلال
  • 21 خرداد 1395

فرانسه از دعوت نکردن بنزما ضرر خواهد کرد.

  • توپ
  • 21 خرداد 1395

راست ميگه

بازی هایش تو رئال را برای فرانسه انجام نمی ده