کسب مدال نقره نیک پرست در پرتاب نیزه معلولین جهان

مسابقات جهانی پارا دو و میدانی لندن 2017

کلاس f13

0 نظر