گفتگو با مهدوی کیا پیرامون استعدادیابی در فوتبال

1 نظر

حرفای زیبا و درست و منطقی فقط باز مستر کیروش فردا به خاطر این حرفای به جا و منطقی استعفا نده?