مرحوم سیدعلیخانی؛ کاپیتان فراموش شده

1 نظر

  • Esmail Mazarei
  • 21 دی 1395

خداوند او را قرین لطف و محبت خود قرار دهد و او را بیامرزد واقعا تاسف برانگیز هست