مراسم خاکسپاری کاظم سیدعلیخانی

2 نظر

  • مرتضی بختیاری
  • 20 دی 1395

خدابیامرزتش

  • ایمان سپاهانی
  • 20 دی 1395

خدا وندرحمتش کنه.روحش شاد