توضیح جنجالی برانکو درمورد اختلاف نظر و درگیری با کیروش

3 نظر

حق با برانکو هست از هر لحاظ

من طرفدار برانكو نيستم ،ولي خدايش حرفش حقه و خيلي جنتلمن ترتيب بعضي ها رو داد

تسلیم فردوسی پور مقابل برانکو