پشت پرده درگیری برومند و پایان رأفت در جنجالی ترین دربی تاریخ

3 نظر

برومند خان، تو رفتی بالا سرش معذرت خواهی؟ خداوکیلی پس این دوربین ها شاید بازی دیگه رو فیلم گرفتن

آخ چه مشتی زد پرویزبرومند، جاش هنوز هم هست رو چشم رفعت!

دروغگو کم حافظه است، پرویزبرومند از اون موقع تا حالا ده بار تناقض گویی کرده