سنگ، کاغذ، قیچی سوارز و پیکه در تمرینات!

2 نظر

  • حامداچدیHD
  • 15 شهریور 1395

ایناهم دلشون خوشه ها ولی بذاریم خوش باشن دنیا فقط به همین دلخوشی هاست.

  • ايسان-٧٧
  • 16 شهریور 1395

جالب بود