تمرینات آماده سازی تیم ملی فرانسه

تمرین فرانسه 95/06/14

1 نظر

  • Only France
  • 15 شهریور 1395

فرانسه روح فوتباله ... فوتبال بدون فرانسه رنگی نداره هرکسی هرچقد با این موافقه یعنی همین قدر فوتبالو می فهمه