گفتگو جذاب و شنیدنی با حسین کعبی

3 نظر

نظیرش دفاع راست با اون سرعت نخواهد آمد

زنده باد حسین کعبی که فیگو و رونالدو رو محو کرد. زنده باشید

کاش توی فوتبالمون مثل حسین کعبی ها زیاد داشتیم.