حاشیه های جالب همراه با حسین کعبی

3 نظر

دمش گرم یاد بازیاش بخیر خ با تعصب بود خداییش

لوییز فیگو رو با خاک یکسان کرد خخخخ

صداقت جنوبی ها عشق است...