کسب مدال طلا و رکوردشکنی خالوندی

کسب مدال طلا و رکوردشکنی خالوندی در پرتاب نیزه با حدالنصاب 50.98 متر در پارالمپیک 2012 لندن بدلیل عدم دریافت تصاویر، متاسفانه تنها 3 پرتاب دوم خالوندی بر روی سایت قرار گرفت.

0 نظر