# کویت

ایران ۲-۰ کویت
پخش ویدیو 04:06
بازی ها - 14 مهر 1394 - 28087 بازدید

ایران ۲-۰ کویت

ایران ۳-۰ کویت
پخش ویدیو 05:20
بازی ها - 9 مرداد 1394 - 16744 بازدید

ایران ۳-۰ کویت