کویت

ایران ۲-۰ کویت
پخش ویدیو 04:06
بازی ها - 14 مهر 1394 - 28.4K بازدید

ایران ۲-۰ کویت

ایران ۳-۰ کویت
پخش ویدیو 05:20
بازی ها - 9 مرداد 1394 - 16.8K بازدید

ایران ۳-۰ کویت

ایران ۳-۰ کویت
پخش ویدیو 10:21
فوتبال ملی - 9 مهر 1393 - 25.9K بازدید

ایران ۳-۰ کویت

ایران ۲۹-۲۵ کویت
پخش ویدیو 04:24
فوتبال ملی - 31 شهریور 1393 - 7.3K بازدید

ایران ۲۹-۲۵ کویت

ایران۳-۱کویت
پخش ویدیو 03:34
فوتبال ملی - 26 دی 1392 - 34.5K بازدید

ایران۳-۱کویت

کویت۳-۱تایلند
پخش ویدیو 02:32
فوتبال ملی - 29 آبان 1392 - 8.8K بازدید

کویت۳-۱تایلند

درک کویت
پخش ویدیو 02:39
ویدئو کلیپ - 21 بهمن 1391 - 2.9K بازدید

درک کویت

کویت ۴-۳ مصر
پخش ویدیو 01:59
فوتبال ملی - 20 آبان 1391 - 3.4K بازدید

کویت ۴-۳ مصر