برانکو از خریدهای مبهم و ناموفق پرسپولیس می گوید!

1 نظر

برانکو ایوانکوویچ یک دروغگو است

استفاده از ویدیو ها فقط با ذکر منبع "سرویس ویدیو ورزش سه" مجاز می باشد.