تمجید کرمی از ژاپن و هشدار به آینده فوتبال ایران

جام جهانی قطر 2022 - 16 آذر 1401 ساعت 23:18 - 9.3K بازدید

فرشاد کرمی از نقطه تمایز ژاپن با دیگر تیم های آسیایی می گوید که باعث موفقیت این تیم شده. او معتقد است فوتبال پایه در کشورها هر روز رو به پیشرفت و رسیدگی مداوم است اما در ایران هیچ توجهی نه به پرورش تیم های پایه نه به اهمیت وجود یک مدیر فنی کاربلد می شود.

دیدگاه ها