نویدکیا : بازی از نظر تاکتیکی بسیار ضعیف بود

ایران - 23 دی 1400 ساعت 17:55 - 3224 بازدید
3
اشتراک

نشست خبری نویدکیا پس از بازی با آلومینیوم

کامنت دیدگاه ها