علی نژاد: هیچ نامزدی گزینه وزارت ورزش نیست

فوتبال باشگاهی - 08 اسفند 1399 ساعت 13:35 - 1424 بازدید
1
اشتراک

علی‌نژاد، معاون وزیر ورزش: در فاصله 2 روز مانده تا انتخابات فدراسیون فوتبال بازهم می‌گویم اگر فردی خودش را نامزد وزارت معرفی کرده، مجمع به او رأی ندهد
هر کسی شواهدی دارد که وزارت ورزش گزینه‌ای دارد، ارائه کند.

کامنت دیدگاه ها