تمرینات شاداب تیم شهید عبدی همراه با رقص شمالی

تمرینات شاداب تیم شهید عبدی رستمکلا مازندران همراه با رقص شمالی

3 دیدگاه

  • محمدرضا منصوری
  • 3 آذر 1399

دم بچه های شمال گرم

  • پیام حقیقت
  • 4 آذر 1399

جان شه مازرون دااا

  • ۩ تا ابد مسی بارسا ۩
  • 14 آذر 1399

دمشون گرم حاجی فانوسن.. اصل هم روحیه و شادابی هست