کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی

کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی

0 دیدگاه