حواشی فوتبال جهان (23-04-99)

1 دیدگاه

  • امین ن
  • 23 تير 1399

انتخاب اهنگش افتضاح بوداصلا صدای گوینده به زور شنیده میشد.خیلی هم اهنگش زمینه اعصاب خورد کن بود و استرس اور باتشکر