ارتفاع اورست دوباره اندازه گیری می شود

براساس خبری در شینهوا آژانس خبری رسمی چین ، گروهی 30 نفره متشکل از کارشناسان سنجش وزارت منابع طبیعی و کوهنوردان حرفه ای از اردوگاه اصلی در ضلع چینی کوه اورست در مرز نپال و چین خارج شده اند.

این گروه که از ابتدای آوریل برای سازگاری با ارتفاعات در اردوگاه اصلی تلاش می کنند، قصد دارد در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی، در پایان ماه به قله برسد.

0 دیدگاه