بازی خاطره انگیز چلسی 2 - تاتنهام 0

برد آقای خاص با چلسی برابر تاتنهام به لطف درخشش دیگو کاستا

0 دیدگاه