آرتتا: بارها در برابر آسپلیکوئتا ایستادن یعنی شجاعت!

صحبت های مربی آرسنال درباره درخشش مارتینلی در برابر چلسی

0 دیدگاه