تکل های استثنایی و مهارتهای دفاعی بازیکنان

تکل های فوق العاده بازیکنان و مهارتهای تدافعی فوق العاده ستارگان فوتبال در مستطیل سبز

1 دیدگاه

دوست عزیز آقای hamid 716 بیا اینجام از طرف من حرف بزن که خودم خبر ندارم ..مثلا بگو به قول اقای سخن حق این تکل ها تکل نیست 😂😂😂😂😂