عملکرد جورج در هفته های نخست فصل 20-2019 بسکتبال NBA

عملکرد پال جورج در هفته های نخست فصل 20-2019 بسکتبال NBA

1 دیدگاه

  • نوید _مادریدیستا_
  • 24 آبان 1398

ای وای... مصدومیت تمام...حالا کی میخواد جلو جرج و کوای و لو ویلیامز وحمله ها کلیپرز و بگیره؟؟؟ خدا رو شکر راکتس قبل از اومدنِ جرج یه برد ازشون گرفت!!!!!