یزدانی نیا: یزد هم بی طرف بود و هم خودش داوطلب شد

یزدانی نیا(نایب‌رییس‌سازمان‌لیگ‌کشتی): یزد هم بی طرف بود و هم خودش داوطلب شد

0 دیدگاه