عطایی:از ابتدای لیگ در پست قطر پاسور مشکل داشتیم

مصاحبه با بهروز عطایی در حاشیه دیدار شهرداری ورامین - کاله

0 دیدگاه