کنفرانس مطبوعاتی تارتار پیش از بازی با فولاد

صحبت های مهدی تارتار سرمربی نفت مسجد سلیمان قبل از دیدار حساس با فولاد خوزستان 

0 دیدگاه