علی کریمی؛قول میدهم هفته های آینده بهتر عمل کنیم

صحبتهای علی کریمی پس از برد برابر پارس جنوبی جم

1 دیدگاه

  • پیام رشنو
  • 4 آبان 1398

آره ناناز شما روز به روز پیشرفت خواهید کرد اینکه دروازه بان حریف به پنالتی زن شما میگه کجابزنه یاداورهای مهربانتاز مادر گلها و پنالتیهای صددرصد رو واستون نمیگیرن یا اینکه شما چه آزادی عملی ازجهت حکومتی بودن دارید مثل خرید و فسخ باهر بازیکن و مربی که دلتان میخواهد برنامه ریزیهای باب میل وووووومنم معتقدم روزبه روز پیشرفت خواهید کرد