ماجرای آبادان، برزیلته از زبان مایک

مایک رستم پور، بازیکن دورگه تیم ملی بسکتبال ایران میهمان آنتن خواهد بود و صحبت هایی را درباره زندگی شخصی و ورزشی خود در آمریکا و ایران انجام خواهد داد

1 دیدگاه

  • عادل اهوازی
  • 24 مهر 1398

انسانها دو دسته ان ،دسته اول یا آبادانی هستن دسته دوم دوست دارن آبادانی باشن باشن