خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - تورنتو رپترز

این بازی در تاریخ 14 اکبتر 2019 مصادف با 22 مهر برگراز شد.

0 دیدگاه