رکورد پلاتینی درآستانه شکستن؛ "او در ترکیب جا ندارد"

0 دیدگاه