خلاصه بازی مالت 0 - سوئد 4 (مقدماتی یورو)

خلاصه بازی مالت 0 - سوئد 4 (مقدماتی یورو)

 

این بازی در تاریخ 20 مهر ماه 98 مصادف با 12 اکتبر 2019 برگزار شد.

0 دیدگاه