عملکرد متئو گوندوزی در تیم آرسنال

عملکرد مثبت و قابل توجه متئو گوندوزی در لباس توپچی های لندن

1 دیدگاه

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 21 مهر 1398

آنقدر ستاره داریم که نمیدونیم کدامشان را به رخ غارنشینان بکشیم. :)