گل اول ایران از جایگاه بانوان ورزشگاه آزادی

گل اول ایران از جایگاه زنان ورزشگاه آزادی؛خوشحالی زایدالوصف

1 دیدگاه

  • ۳۰r سون .
  • 18 مهر 1398

زنده باد همه زنان و دختران این مرز و بوم. دیدید بخدا هیچ اتفاقی نیوفتاد. همه زنان حق و حقوق برابر با مردان دارن.