عصبانیت پپ از سیتی؛ "وضعیت تیم از تابستان معلوم بود"

1 دیدگاه

عجب!!!!!! عصبانیه که بازیکن نخریده؟؟؟!! اینها که باید با تیم دومشون هم قهرمان بشن گواردیولا یه ترسوه زود شانه خالی میکنه مرد چته تا آخر بجنگ!!!!