خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز -ساکرامنتو کینگز

این بازی در تاریخ 4 اکبتر 2019 برگزار شد.

0 دیدگاه