قطع شدن برق‌ رختکن سایپا در ورزشگاه تختی آبادان

برق‌های رختکن سایپا در ورزشگاه تختی آبادان در حالی قطع شده و ایجاد گرمای شدید کرده که سایر قسمت‌های این استادیوم دارای برق است

0 دیدگاه